Fasádní systémy

PURENIT® - termopodložka pod kovové profily ve styku s obvodovou stěnou u odvětrávaných fasád. PURENIT nabízí ideální řešení k přerušení a zmenšení tepelných mostů ve styku obvodového zdiva se základem v základové spáře.

 

PURENIT je zdravotně nezávadný, velmi pevný, lehký a snadno opracovatelný všemi obráběcími stroji (obdobně jako dřevo). Další výhodou je, že je odolný vůči chemikáliím a navíc ho lze kombinovat a lepit s jinými materiály. Navíc je odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, bez tloušťkového bobtnání a praskání a má výborné tepelně izolační vlastnosti. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ je neuvěřitelných 0,08 W(m-1 K-1) a zatížení v tlaku až 7 tun.

 

#

Zabráníme unikání tepla, napište nám

O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše link na stránku o ochr. os. údajů.

logo
logo
logo