Vlastnosti purenitu

Zvládne zatížení až 6 tun

Snese vysoké zatížení, např. pod vchodovými či balkonovými dveřmi, prosklenou stěnou zimní zahrady, nebo jako podložka pod fasádní konzolu. Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa

Snadno se opracovává

PURENIT® je snadno opracovatelný, obdobně jako dřevo, ale se širším uplatněním /lze vrtat, šroubovat, frézovat/. Použitím diamantových nástrojů docílíte nejvyšší kvality zpracování a jejich delší životnosti.

PURENIT® je možné lepit všemi běžnými lepidly, jako jsou tavná lepidla, nebo jednosložková a dvousložková PU lepidla.

Vhodný také pro kašírování či lakování.

Při namočení nedochází k tloušťkovému bobtnání

Jedná se o materiál s minimální nasákavostí, který vlivem vlhkosti a teploty nemění svou strukturu ani rozměr. Ani po 10 dnech ve vodě se struktura materiálu nezmění. Nedochází prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.

Výborně izoluje

Použitím termo profilu/termo podložky PURENIT® zamezíte tvorbě rosného bodu, kondenzátu a plísní. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD =0,080 W.m-1.K-1

Jak a kde PURENIT® objednat?

Naše výrobky požadujte od montážní firmy nebo výrobce, u kterého si objednáváte plastová, dřevěná či hliníková okna.

 

 

 

Kde se dá PURENIT® využít?

Řešení tepelných mostů kolem oken i dveří

PURENIT je ideální řešení k přerušení a zmenšení tepelných mostů

Purenit pro fasádní systémy

Purenit jako výplň dveří

Zabráníme unikání tepla, napište nám

O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše link na stránku o ochr. os. údajů.

logo
logo
logo