Purenit Sendvič

Kompozitní materiál z Purenitu a PIR tvrdé pěny s primárním využitím u podkladových profilů oken a dveří.

 

Dosažení parametrů pro splnění pasivního standardu, je možné docílit pouze pomocí

sendviče Purenitu a PIR tvrdé pěny. Jedná se o kompozitní materiál, který vznikl právě

kombinací těch nejlepších vlastností obou materiálů. Výsledkem je zachování požadované

pevnosti v tlaku a zlepšení tepelně izolačních vlastností podkladního profilu.

Dále pak dochází ke snížení hmotnosti podkladního profilu.

 

Detail osazení Termopan (PURENIT® sendvič)

 

Napište si o stavební detaily osazení otvorových výplní na Termopan profil – formulář zde.

Požadavky ČSN 73 0540-2 : 2011 (Tepelná ochrana budov)

Požadované a doporučené hodnoty lineárního prostupu tepla tepelných vazeb mezi konstrukcemi

 

Zabráníme unikání tepla, napište nám

O vaše data je u nás postaráno. Přečtěte si naše link na stránku o ochr. os. údajů.

logo
logo
logo